@Home2bot - telegram bot түрээслэх болон хөдлөх хөрөнгийн борлуулалт ойрын та дэлхийн эргэн тойронд
@Home2bot
Түрээс & Худалдах

Үнэ төлбөргүй, үл хөдлөх хөрөнгийн сан

Нэмэх нь шинэ обьект
Устгах газар Shahriar زمین

زمین

Түрээс Газар

Иран / Shahriar County / Shahriar

Sat, 30 May 2020 09:01:22 +0200

20 000 000 € / 1 сар

0.00 र

4 000 000 र

2020 home2bot.com, @Home2bot - Чөлөөт каталог түрээсийн, худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн