@Home2bot telegram bot for rent & sale real estate

قوانین برای انتشار اشیاء

ممنوع است به پست:

- مستهجن در یک فرم و یا دیگری
- خدمات صمیمی طبیعت
- توهین به هر شکل
- تبلیغات از یک ماهیت سیاسی
- توزیع مواد مخدر ممنوع, داروهای
- سلاح های تولید و فروش
- ارتقاء چیزی
- ناسزا (Mat)
- آن را نیز ممنوع است به استفاده از سرویس برای مقاصد دیگر (به عنوان مثال عکس های شخصی)

برای تخلف از قوانین گرفته خواهد شد اقدامات مناسب به حذف کامل از تمامی مطالب و مسدود کردن کاربر.

این قوانین ممکن است اصلاح و یا تکمیل شده در هر زمان بدون اطلاع قبلی.
ارسال هر گونه اطلاعات در وب سایت home2bot.com و یا با استفاده از bot @home2bot در مسنجر تلگرام شما با این شرایط موافق.
2020 home2bot.com, @Home2bot - رایگان فروشگاه اجاره و فروش املاک و مستغلات